Hội nghị tập huấn giảng dạy kỹ năng cá nhân và kỹ năng tương tác theo CDIO

       Sáng ngày 03/01/2019 tại phòng Hội thảo 204 Nhà A3, Khoa Máy tàu biển tổ chức Hội nghị tập huấn giảng dạy kỹ năng cá nhân và kỹ năng tương tác theo CDIO.
       Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chủ nhiệm Khoa và toàn bộ giảng viên Khoa Máy tàu biển. Trực tiếp tập huấn về phương pháp giảng dạy kỹ năng cá nhân và kỹ năng tương tác theo CDIO là các thầy ThS. Phạm Văn Việt – Bộ Môn Máy tàu thủy; TS. Trần Tiến Anh – Bộ môn Cơ sở máy tàu. Các thầy là những người được lựa chọn tham gia các lớp tập huấn do Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức trước đó, nay các thầy phổ biến, trao đổi lại với giảng viên toàn khoa.
      Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Huy Hào đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của Hội nghị, xác định  giảng dạy kỹ năng cá nhân và kỹ năng tương tác theo CDIO là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường trong xu thế hội nhập.
       Tại Hội nghị, ThS. Phạm Văn Việt đã trình bày tổng quan về CDIO, giới thiệu về phương pháp tiếp cận CDIO và những đúc kết - khuyến nghị triển khai. Các cán bộ, giảng viên đã được tập huấn về Quy trình phát triển chương trình đào tạo - xây dựng chuẩn đầu ra, thiết kế trình tự giảng dạy kỹ năng và phân nhiệm cho các môn học, thiết kế đề cương môn học theo CDIO. Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi thảo luận về cách thức tổ chức để triển khai xây dựng chương trình đào tạo theo CDIO, các năng lực sinh viên cần đạt...
      Theo kế hoạch Hội nghĩ sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 10, 17 và 24 tháng 1 năm 2019 tại tại phòng Hội thảo 204 Nhà A3.
Một số hình ảnh tại Hội nghị: