Danh sách sinh viên làm đồ án tốt nghiệp và thi tốt nghiệp đợt 1 năm học 2016-2017.

1. Đối với sinh viên thi tốt nghiệp.

Thời gian thi:
- Thi môn Tốt nghiệp Máy phụ : thi ngày 26/11/2016 - ôn thi từ 22/11/2016 (tại nhà A3) - Lịch cụ thể từng môn sẽ đăng lên mạng sau và dán tại bảng tin của Khoa.
- Thi môn Tốt nghiệp Động lực : thi ngày 03/12/2016 - ôn thi từ 29/11/2016 (tại nhà A3) - Lịch cụ thể từng môn sẽ đăng lên mạng sau và dán tại bảng tin của Khoa.
- Địa điểm thi 2 môn tốt nghiệp : Nhà B5

2. Đối với sinh viên làm đồ án tốt nghiệp

Những sinh viên làm đồ án tốt nghiệp cuối tháng 11 hoàn thành và quét phần mềm turnitin, tuần 1 của tháng 12 phản biện và tuần 2 bảo vệ (hoàn thành trước 15/12/2016).

3. Danh sách sv làm đồ án tốt nghiệp và thi tốt nghiệp 2 môn (xem tại file đính kèm).