Danh sách những sinh viên chưa khám sức khỏe

Kính gửi Ban Chủ nhiệm các Khoa

Thực hiện Thông báo sô 385/ĐHHHVN-GDQP ngày 25/4/16 về tuyển nam SV TN đi học sĩ quan dự bị (có bước sơ tuyển sức khỏe). Ngày 7+8/5/2016 Trạm Y tế đã tổ chức KSK đầu ra cho nam SV dự kiến TN/ 6-2016, tuy nhiên vẫn còn nhiều SV chưa đi KSK.  
Kính đề nghị BCN các Khoa thông báo, triệu tập các nam SV chưa đi KSK khẩn trương đi KSK để có cơ sở triển khai thực hiện TB của Hiệu trưởng:
1. Địa điểm khám: BV Hồng Phúc - Số 5 Hồ Xuân Hương, Hồng Bàng, HP
2. Thời gian: hạn cuối cùng đến hết ngày 20/5
3. SV chuẩn bị 1 ảnh 4 x 6
4. SV không phải đóng tiền
Kính đề nghị BCN các phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà trường 
Trân trọng cảm ơn
Nếu có thắc mắc gì liên hệ với Cô Trịnh Thị Hạnh - Trạm y tế trường-0944.441.883