Công ty INLACO Hải phòng gặp mặt sinh viên ngành đi biển năm cuối về việc tuyển thuyền viên.

Thời gian 9h00 ngày 25/05 tại Hội trường lớn