Tuyển dụng nhân viên

Chi cục Đăng kiểm Sóc Trăng trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng 01 nam kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành máy tàu thủy. Để biết chi tiết xem File đính kèm