Tuyển dụng nhân sự tại Hà Tĩnh

Công ty TNHH Công trình Long River do nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất, cần tuyển dụng nhân sự làm việc tại Hà Tĩnh, chi tiết xem File đính kèm.