Thông tin tuyển sinh ngành Máy và Tự động công nghiệp năm 2021

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
CHUYÊN NGÀNH: Máy và tự động công nghiệp - Mã CN: 7520103D128
Tổ hợp xét tuyển:
1. A00 - Toán, Lý, Hóa   
2. A01 - Toán, Lý, Anh
3. C01 - Toán, Văn, Lý   
4. D01 - Toán, Văn, Anh