Thông tin tuyển sinh Chuyên ngành Máy tàu thủy - 2017

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2017

Tên chuyên ngành:  Máy tàu thủy

HỆ ĐÀO TẠO

MÃ CHUYÊN NGÀNH

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

NĂM XÉT TUYỂN

ĐIỂM CHUẨN

CHỈ TIÊU

(sinh viên)

 

 

ĐẠI HỌC

 

 

D106

 

TOÁN - LÝ - HÓA

TOÁN - LÝ - ANH

TOÁN - VĂN - ANH

TOÁN - VĂN - HÓA

2014

13.50

120

2015

15.00

120

2016

15.00

90

 

HÌNH THỨC XÉT TUYỂN:

Chuyên ngành Máy tàu thủy xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức với tiêu chí như sau:

  • Thí sinh Nam và Nữ;
  • Đủ điều kiện sức khỏe;
  • Xét theo tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu;
  • Điểm sàn trúng tuyển theo qui định của bộ GD&ĐT qui định trong năm đó.

Các thông tin khác về Chuyên ngành Máy tàu thủy, lý do chọn ngành này và cơ hội việc làm khi ra trường,... độc giả có thể tham khảo tại đây