Skip to content Skip to navigation

Nhiệt liệt chào mừng ngày thành lập trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam 1/4

Thông báo V/v tuyển dụng thuyền viên của công ty VOSCO

Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO), địa chỉ tại 215 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền,Thành Phố Hải Phòng liên tục có nhu cầu tuyển dụng thuyền viên làm việc trên  con tàu. có file đính kèm.

File đính kèm: