Thông báo V/v kế hoạch kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên khoa 57

- Đối tượng:

+ Toàn bộ SV khóa 57 hệ chính quy phải tham dự đợt thi này ( Bắt buộc)

+Giúp cho SV khoa 57 làm quen bài thi TOEIC quốc tế, (File đính kèm).

File đính kèm: