THÔNG BÁO V/V Tổ chức lớp tập huấn khai thác tài nguyên thư viện cho sinh viên, học viên Nhà Trường.

Thư viện tổ chức các lớp tập huấn khai thác tài nguyên cho sinh viên các lớp đại học và cao đẳng hệ chính quy K57... Với mục đích nâng cao kỹ năng, tìm kiếm, khai thác thông tin - tài nguyên cho sinh viên..(có file đính kèm).