Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2023

Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2023
- Chính phủ Trung Quốc cấp 69 suất học bổng toàn phần cho công dân Việt Nam
Đi đào tạo đại học và sau đại học tại Trung Quốc.

Xem file đính kèn

File xem trực tiếp: 
File đính kèm: