Thông báo về việc tuyển chọn sinh viên ngành đi biển K55 để cấp học bổng của Công ty SN United Kaiun Kaisha và Công ty VINIC

Công ty SN United Kaiun Kaisha và công ty VINIC  tuyển chọn sinh viên ngành đi biển K55 của Nhà trường để cấp học bổng cho năm học 2017-2018,

Đối tượng dự tuyển là sinh viên K55 thuộc ngành máy khai thác - có học lực từ TB-TBK trở lên.

Thời gian: Vòng 1 ( sơ tuyển)cuối tháng 9/2017

                  Vòng 2 ( phỏng vấn) từ 11-13/10/2017 ( xem fiie đính kèm)

File đính kèm: