Thông báo về việc thu phí bảo hiểm y tế và nhắc nhở lịch thu học phí học kỳ I năm học 2017-2018

Thực hiện theo công văn số 1025/BHXH-QLT ngày 14/7/2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố  Hải Phòng về việc triển khai công tác thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2017-2018. Ban Giám hiệu Nhà trường  thông báo đến các đơn vị và sinh viên toàn trường.

Nhà trường thu phí bảo hiểm y tế năm học 2017-2018 cùng với lịch thu học phí học kỳ I năm học 2017-2018.

Nộp học phí chính thức 28/8/2017- 22/9/2017.

Nộp bổ xung  25/9/2017- 29/9/2017.

(xem File đính kèm).

File đính kèm: