Thông báo về việc thu bảo hiểm y tế năm học 2016-2017

Nhằm bảo vệ quyền lợi cho học sinh, sinh viên đang học tập tại Trường và vì mục tiêu chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thực hiện Công văn số 825/BHXH-QLT ngày 22 tháng 6 năm 2016 về mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên năm học 2016-2017 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng, Ban Giám hiệu ra thông báo về việc thu phí BHYT năm học 2016-2017 (thông báo chi tiết kèm theo).
Đây là quy định bắt buộc của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên đang học tập công tác tại các cơ quan, trường học. Đề nghị các đơn vị và toàn thể sinh viên Nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện.
                                                                                                                                                                            Giáo vụ Khoa