Thông báo về việc thay đổi phiên bản Office đối với học tập, chứng chỉ MOS tại trung tâm CITAD.

Căn cứ vào thực tế phát triển và sử dụng các phiên bản Office của Microsoft; xét đề nghị của trung tâm CITAD.thông báo đến sinh viên trong toàn trường bắt đầu từ ngày 1/1/2018 áp dụng cho hệ đào tạo đại học và cao đẳng từ khoa 54. về việc thay đổi phiên bản Office trong học tập và thi chứng chỉ MOS tại trung tâm CITAD không ảnh hưởng đến việc công nhận chuẩn đầu ra cho sinh viên.  (xem file đính kèm).

File đính kèm: