Thông báo về việc tham gia giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019

Trường Đại học hàng hải Việt Nam nhận công văn 2236/VHL-ƯDTKCN ngày 24/10/2018 của Viện hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc mời tham gia giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019. Nhà trường thông báo đến các cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học biết để tham gia đăng ký giải thưởng. Chi tiết xem File đính kèm

File đính kèm: