Thông báo về việc phát tài liệu học tập học kỳ II năm học 2018 - 2019

Nhà trường tổ chức phát tài liệu học tập học kỳ II năm học 2018 - 2019 như sau: 

Từ ngày 11/02/2019 đến hết ngày 22/02/2019. Chi tiết xem File đính kèm

File đính kèm: