Thông báo về việc phát tài liệu học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019

Nhà Trường tổ chức phát tài liệu học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019 như sau: 

Thời gian: Từ 7h ngày 24/09/2018 đến 16h30 ngày 05/10/2018 (trừ ngày Thứ 7 và Chủ nhật).

Địa điểm: Tầng 1/C6

Chi tiết xem File đính kèm

File đính kèm: