Thông báo về việc khám sức khỏe cho sinh viên cuối khóa đợt I năm học 2018-2019

Trường Đại học hàng hải Việt Nam tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên cuối khóa đợt I năm học 2018-2019. Xem chi tiết File đính kèm

File đính kèm: