Skip to content Skip to navigation

Nhiệt liệt chào mừng "Hội nghị sinh viên - Hội nghị kết nối Doanh nghiệp và Nhà tuyển dụng 2017-2018" !

Thông báo về việc Cập nhật danh mục chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để công nhận đạt chuẩn đầu ra và miễn thi các học phần Tiếng Anh cơ bản

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thể hoàn thành chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, Nhà trường bổ sung thêm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để công nhận đạt chuẩn đầu ra và miễn học, thi các học phần Tiếng Anh cơ bản trong chương trình đạo tạo.

( xem file đính kèm)