Thông báo: Về tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2022.

Thông báo: Về tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2022.

- Số lượng 20 xuất.

- Học tiếng Ba Lan.

- Thời gian đào tạo:

+ Chương trình đại học 3-4 năm
+ Chương trình thạc sĩ 2 năm
+ Chương trình tiến sĩ 3-4 năm
( chưa bao gồm 1 năm dự bị học tiếng Ba Lan)

xem file đính kèm.

 

 

File xem trực tiếp: 
File đính kèm: