Thông báo về chương trình học bổng YSEALI dành cho thủ lĩnh trẻ 2018

Nhà trường nhận được thông báo của phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam về chương trình học bổng YSEALI 2018 dành cho những thủ lĩnh trẻ có thành tích học tập tốt, công tác tốt, khả năng tiếng Anh tốt. Chi tiết xem File đính kèm

File đính kèm: