Thông báo về chương trình học bổng hè cho sinh viên quốc tế năm 2018 tại Hàn Quốc

Nhà trường nhận được thông báo của Trường Đại học Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc (KMOU) về chương trình học bổng hè sinh viên quốc tế năm 2018. Chi tiết xem File đính kèm

File đính kèm: