Skip to content Skip to navigation

Chúc các em sinh viên có một kỳ nghỉ hè vui vẻ, bổ ích và an toàn!

Thông báo tuyển dụng thuyền viên công ty (INLACO-Hải Phòng)

Công ty cần tuyển các chức danh trên tàu, cụ thể 15 kỹ sư chuyên ngành Khai thác Máy tàu biển. Điều kiện: sức khỏe tốt; ngoại ngữ đủ đáp ứng nhu cầu công việc trên tàu; đã tốt nghiệp. Thời gian tuyển dụng: đợt 1 bắt đầu từ 15/02/2017 đến 31/03/2017 (chi tiết xem file đính kèm).

File đính kèm: