Thông báo tuyển dụng thuyền viên công ty (INLACO-Hải Phòng)

Công ty cần tuyển các chức danh trên tàu, cụ thể 15 kỹ sư chuyên ngành Khai thác Máy tàu biển. Điều kiện: sức khỏe tốt; ngoại ngữ đủ đáp ứng nhu cầu công việc trên tàu; đã tốt nghiệp. Thời gian tuyển dụng: đợt 1 bắt đầu từ 15/02/2017 đến 31/03/2017 (chi tiết xem file đính kèm).

File đính kèm: