Thông báo tuyển dụng thuyền viên

Công ty HTK đang quản lý khai thác 09 tàu với tổng trọng tải 250.000 DWT chạy worldwide
PVT đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí chuyên viên, cụ thể các yêu cầu như sau:
1/Quản lý vật tư 01 người:
+ Nam, dưới 30 tuổi. Tốt nghiệp chuyên ngành Khai thác máy tàu biển  - ĐHHH
+ Đã đi tàu hoặc chuẩn bị tốt nghiệp ra trường (HTK có thể nhận thực tập đào tạo tại Cty HTK)
+ Tiếng Anh Khá
+ Các công việc: Quản lý vật tư tàu, theo dõi yêu cầu vật tư, giao dịch, nhập vật tư, cấp xuống tàu, thanh toán khách hàng, kiểm soát báo cáo, kiểm kê, thanh lý vật tư.
+ Các chế độ BHXH đầy đủ, thưởng quý năm theo thực tế kinh doanh của Công ty.
+ Thời gian làm việc: Từ T2 – sáng T7
+ Thử việc: Dưới 3 tháng.
+ Lương: thử việc từ 7-9 triệu. Chính thức: theo cấp chuyên viên và thực tế hoàn thành công việc (Từ 12-15 triệu)
1/Quản lý nhiên liệu 02 người:
+ Nam, dưới 30 tuổi. Tốt nghiệp chuyên ngành Khai thác máy tàu biển  - ĐHHH
+ Đã đi tàu hoặc chuẩn bị tốt nghiệp ra trường (HTK có thể nhận thực tập đào tạo tại Cty HTK)
+ Tiếng Anh Khá
+ Các công việc: Quản lý nhiên liệu, dầu nhờn tàu, theo dõi yêu cầu vật tư, giao dịch, cấp xuống tàu, thanh toán khách hàng, kiểm soát báo cáo, thanh thải dầu bẩn.
+ Các chế độ BHXH đầy đủ, thưởng quý năm theo thực tế kinh doanh của Công ty.
+ Thời gian làm việc: Từ T2 – sáng T7
+ Thử việc: Dưới 3 tháng.
+ Lương: thử việc từ 7-9 triệu. Chính thức: theo cấp chuyên viên và thực tế hoàn thành công việc (Từ 12-15 triệu)
*Liên hệ: Mr. Tiệp – PVT
+ SĐT: 0919 468 685
+ Email: tiep.bv@htkvn.com