Thông báo tuyển dụng nhân lực để cử đi đào tạo nghề vận hành khai thác ĐSĐT Dự án tuyến ĐSĐT thí điểm Hà Nội đoạn Nhổn Ga Hà Nội giai đoạn 1