Thông báo tuyển dụng kỹ sư làm việc tại Công ty LISEMCO

Công Ty  cổ phần LISEMCO tuyển dụng 10 kỹ sư là nam giới, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật, sử dụng thành thạo vi tính, biết tiếng Anh, năng động, nhiệt tình trong công việc.

( xem file đính kèm)

File đính kèm: