Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH Vận tải biển Sao Phương Đông

     Công ty TNHH Vận tải biển Sao Phương Đông (có văn phòng tại Tầng 18 Tòa nhà Catbi Plaza, Số 1 Lê Hồng Phong, Hải Phòng) cần tuyển chức danh CADET (Thực tập sỹ quan tàu biển) cho chủ tàu Nhật Bản. Đối tượng tuyển dụng là các kỹ sư chuyên ngành Khai thác máy tàu biển đã tốt nghiệp Đại học Hàng hải Việt Nam, ưu tiên đối với những ứng viên sẵn sàng làm việc lâu dài tại Công ty sau khi kết thúc thời gian thực tập.

       Chi tiết xin đọc thông tin tuyển dụng trong file đính kèm!

File đính kèm: