Thông báo: Tuyển dụng Công Ty cổ phần Hàng Hải Liên Minh

Thông báo: Tuyển dụng Công Ty cổ phần Hàng Hải Liên Minh 

- Sinh viên đã tốt nghiệp các Trường Hàng hải hệ Đại học, Cao đẳng chính quy.

(xem file đính kèm).

File đính kèm: