Thông báo tuyển dụng bổ sung nhân lực vận hành khai thác Tuyến Đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh-Hà Đông