Thông báo tuyển dụng

Công ty TNHH Huấn luyện, Cung ứng lao động và Dịch vụ hàng hải VINIC cần tuyển thuyền viên đối tượng là sinh viên K56 trở về trước. Để biết thêm chi tiết xem File đính kèm

File đính kèm: