Thông báo triệu tập sinh viên tham dự chương trình tuyển dụng Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải phòng

Thực hiện mục tiêu kết nối doanh nghiệp của Nhà trường, Ban giám hiệu triệu tập sinh viên các ngành cụ thể như sau:

Các Khóa 55,56: Mỗi Khoa, Viện triệu tập 40 sinh viên.

Khóa 54 thông báo rộng rãi.

Thời gian: 8h00 Sáng Thứ Sáu ngày 28/09/2018.

Địa điểm: Hội trường A8 - Khu Hiệu bộ

Chi tiết xem File đính kèm

File đính kèm: