Thông báo trả thẻ sinh viên - ATM cho sinh viên Khóa 60

Thông báo lịch trả thẻ sinh viên - ATM cho sinh viên Khóa 60. 

Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên, Phòng 106A1 Khu Hiệu bộ

Thời gian: Sáng từ 8h00 - 11h, Chiều từ 13h30 - 16h30

Chi tiết xem file đính kèm

File đính kèm: