Thông báo tham dự cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2019"

Trường ĐH Hàng hải Việt Nam thông báo tới toàn thể sinh viên tham dự cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2019".