Thông báo nhắc nhở sinh viên văn minh trường học Phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo nhắc nhở sinh viên văn minh trường học Phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Chi tiết xem file đính kèm

File đính kèm: