Thông báo Ngày hội việc làm và phỏng vấn tuyển dụng - Hải Phòng Career Expo 2017

Thực hiện Kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên Nhà trường năm học 2016-2017 trong đó có nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp"; thiết thực hưởng ứng chương trình chuỗi kết nối "Doanh nghiệp - Nhà quản lý - Đơn vị đào tạo" mà Nhà trường đang tích cực triển khai. Được sự đồng ý và chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cùng các đơn vị chức năng (Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Đào tạo và giao dịch việc làm Nhà trường...) phối hợp cùng với Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng và Công ty TNHH Jelly Fish HR (Nhật Bản) để tổ chức "Ngày hội việc làm và phỏng vấn tuyển dụng với các doanh nghiệp Nhật Bản - Haiphong Career Expo 2017" với nội dung cụ thể như sau (chi tiết xem file đính kèm):

File đính kèm: