Thông báo lịch trao bằng tốt nghiệp đợi 2 năm 2019

Lịch trao bằng tốt nghiệp năm 2019 ( xem file đính kèm)

File đính kèm: