Thông báo: Lịch trả đồng phục mùa đông (Đợt 2 ) cho sinh viên khóa 59

Thông báo: Lịch trả đồng phục mùa đông (Đợt 2 ) cho sinh viên khóa 59 ( xem file đính kèm).