Thông báo khẩn - Công tác phòng chống dịch COVID-19 của trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Để Phục vụ công tác Phòng chống dịch Covid-19, Phòng công tác sinh viên trường Đại học Hàng hải đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách sau liên lạc ngay về Phòng Công tác sinh viên Nhà trường để làm thủ tục khai báo Y tế.

Đề nghị các sinh viên chưa liên lạc được có tên trong danh sách sau đây xác báo lại bằng tin nhắn điện thoại theo cú pháp " Họ và tên sinh viên, Mã sinh viên, Lớp" về số điện thoại 0988442166 của Thầy Trương Công Mỹ - Trưởng Phòng Công tác sinh viên trước 9h sáng ngày 12/3.