Thông báo kế hoạch kiểm tra tiếng anh phân loại đầu vào cho sinh viên Khóa 59

Nhà Trường thông báo kế hoạch kiểm tra tiếng anh phân loại đầu vào cho toàn bộ sinh viên đại học chính quy Khóa 59 (yêu cầu bắt buộc).

Để biết thêm chi tiết xem File đính kèm.

File đính kèm: