Thông báo Hội thảo Khoa học nhân kỷ niệm ngày thành lập trường Đại học Hàng hải Việt Nam 01/04/2022

       Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm  Ngày thành lập Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, Khoa Máy tàu biển tổ chức Hội thảo Khoa học là diễn đàn để các nhà khoa học, các chuyên gia, giảng viên trao đổi học thuật, giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các hướng nghiên cứu mới trong giai đoạn hiện nay.

 

• CHỦ ĐỀ HỘI THẢO
– Nhóm chủ đề 1: Kỹ thuật Cơ khí - động lực;
– Nhóm chủ đề 2: Kỹ thuật công nghiệp;

 

• THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
– Thời gian: 8g00, Thứ 2, ngày 28/3/2022.
– Địa điểm: Phòng 204 Nhà A3, Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

 

• THỜI GIAN NHẬN BÀI
– Thời hạn gửi toàn văn bài báo đến: 14/3/2022
– Bài viết gửi về địa chỉ email: luuquanghieu@vimaru.edu.vn