Thông báo Hội thảo Khoa học công nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022

THÔNG BÁO

Hội thảo Khoa học công nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022

 

Thực hiện kế hoạch công tác Khoa học công nghệ năm học 2022 – 2023, nhân dịp chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022, Khoa Máy tàu biển trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học công nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022, cụ thể như sau:
1. Nội dung: Trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, học thuật trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và kỹ thuật viên trong Khoa.
2. Thời gian: 1/2 ngày, từ 08 giờ 00 ngày 14 tháng 11 năm 2022.
3. Địa điểm: Phòng 204, Nhà A3, Khu Hiệu bộ, Trường ĐHHHVN.
4. Thành phần: Đại diện Phòng Khoa học – Công nghệ, toàn thể cán bộ, giảng viên, kỹ thuật viên Khoa Máy tàu biển và các nhà khoa học quan tâm.
5. Bài báo và báo cáo tại Hội thảo
Các bài báo đảm bảo chất lượng, trình bày theo đúng quy định sẽ được in trong Nội san Khoa học – Công nghệ Khoa Máy tàu biển số 44 (tháng 11/2022). Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn và đặt hàng 06 tác giả/nhóm tác giả trình bày báo cáo tại Hội thảo.
Thời gian nộp bài: Trước ngày 07/11/2022.
File mềm toàn văn bài báo nộp về Trợ lý KHCN khoa: Email: kienpt.mtb@vimaru.edu.vn;
Nhận được thông báo này, Ban Tổ chức kính đề nghị các Trưởng bộ môn/Giám đốc trung tâm thông báo tới toàn thể các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ, giảng viên, kỹ thuật viên của đơn vị mình gửi bài viết, báo cáo trình bày và tham dự Hội thảo./.

 

BAN TỔ CHỨC