Thông báo: Công ty TNHH Đóng tàu Damen -Sông Cấm

Công ty TNHH Đóng tàu Damen -Sông Cấm xin phép được tổ chức chương trình Ngày hội Damen tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

23/05/2019 nội dung sau: ( file đính kèm). 

Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà A1, ĐHHH

File đính kèm: