Thông báo: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật PHATECO

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHATECO

Thông tin tuyển dụng
1. Chức danh:  Kỹ sư
2. Số lượng: 10 Giới tính: Nam     
3. Thu nhập: từ 7.000.000/tháng đến 9.000.000đ/tháng
4. Nơi làm việc: Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh
( xem file đính kèm)