Thông báo chương trình phỏng vấn cấp học bổng sinh viên, tuyển chọn cung cấp thuyền viên của tập đoàn vận tải M.O.L Nhật Bản

Thực hiện thỏa thuận hợp tác đáo tạo, huấn luyện và cung ứng thuyển viên đã ký kết giữa tập đoàn vận tải M.O.L Nhật Bản và Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, phía M.O.L Nhật Bản sẽ tiến hành xét tuyển đối với chương trình học bổng và thực tập trên đội tàu M.O.L Nhật Bản với sinh viên Khóa 57 thuộc Khoa Hàng hải và Máy tàu biển, cũng như tuyển dụng sinh viên đã tốt nghiệp.

Thời gian tiếp nhận đăng ký dự tuyển:

- Bắt đầu từ khi có thông báo đến hết ngày 15/03/2019.

- Thời gian phỏng vấn dự kiến cuối tháng 03 năm 2019.

- Nơi tiếp nhận và hồ sơ đăng ký dự phỏng vấn:

Công ty vận tải biển Thăng Long.

- Địa chỉ 338 Lạch Tray-Hải Phòng (nhà B8 khu giảng đường B)

- Thời gian: sáng từ 8h30-12h00, chiều từ 14h30-17h00

- Điện thoại: 0225-3728284

- Facebook: Flidsco-FD