Thông báo chương trình học bổng Kyocera năm học 2018 — 2019

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Trường ĐH Hàng hải Việt Nam và Công ty TNHH công nghệ máy văn phòng Kyocera Việt Nam (100% vốn Nhật Bản), trong năm học 2018-2019 Công ty Kyocera sẽ tiến hành cấp học bổng cho sinh viên Nhà trường. Chi tiết xem File đính kèm 

File đính kèm: