Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2019 (đợt 1)

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019, Ban giám hiệu - Trường ĐH Hàng hải Việt Nam chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2019 (đợt 1). Chi tiết xem File đính kèm

File đính kèm: