Thông báo tổ chức khám sức khỏe đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm học 2017-2018

Thực hiện Kế hoạch công tác y tế tháng 11+12 năm 2017 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức khám sức khỏe đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm học 2017-2018.

- Thời gian: 1 ngày - chủ nhật  03/12/2017

- Địa điểm: Trạm Y tế - nhà A1, Khu Hiệu bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

- Kinh phí: Sinh viên không phải đóng tiền khám sức khỏe

( File đính kèm)