Thông báo tổ chức hội thảo tuyển dụng Deckers

Trung tâm Đào tạo và giới thiệu việc làm - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phối hợp với Công ty Deckers Việt Nam tổ chức hội thảo tuyển dụng nhân viên và thực tập sinh năm 2019. Chi tiết xem File đính kèm

File đính kèm: